Προμήθεια πνευματικών προσκρουστήρων στα λιμάνια δικαιοδοσίας του ΔΛΤΝΔ

ΤΕΧΝΙΚΗ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΩΝ-ΠΑΡΑΤΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-PNEYMATIKOI-ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΝΤΥΠΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ-ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ-ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΕΣ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΣΥΜΟΡΦΩΣΗΣ Ε545_ΤΕΥΔ-ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ-ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΕΣ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-ΙΙΙ _Ε545_ΤΕΥΔ-ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ-ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΕΣ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-ΙΙΙ ΤΕΥΧΟΣ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ-ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ-ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΕΣ_Final Ε545_ΠΕΡΙΛΗΨΗ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ-ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ-ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΕΣ   ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΞΥΛΙΝΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΑΚΑΝΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ’’ – ΤΟΜΕΑΣ ΣΤ-Ζ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΝΗ ΠΥΛΗ ΜΕΧΡΙ ΛΙΜΕΝΑ ΑΚΑΝΤΙΑΣ με προϋπολογισμό 1.250.000,00 ευρώ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα, πρόβλεψη αναθεώρησης και Φ.Π.Α. 24%) Αρ. 79363 ΕΣΗΔΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ   ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ