ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΞΥΛΙΝΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΑΚΑΝΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ’’ – ΤΟΜΕΑΣ ΣΤ-Ζ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΝΗ ΠΥΛΗ ΜΕΧΡΙ ΛΙΜΕΝΑ ΑΚΑΝΤΙΑΣ με προϋπολογισμό 1.250.000,00 ευρώ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα, πρόβλεψη αναθεώρησης και Φ.Π.Α. 24%) Αρ. 79363 ΕΣΗΔΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΡΓΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.