Το Ταμείο - Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νότιας Δωδεκανήσου
Ακτή Σαχτούρη, Ρόδος
+30 22410 43500
Ακτή Σαχτούρη, Ρόδος
+30 22410 43500

Το Ταμείο

Μήνυμα του προέδρου

Βασίλειος Βαγιανάκης
Πρόεδρος Λιμενικού Ταμείου

Ως Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου, απευθύνομαι προς όλους τους Νησιώτες μας, εκ μέρους των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του και ευελπιστώ στην καλύτερη και ταχύτερη επικοινωνία και εξυπηρέτηση των χρηστών.

Ας προσπαθήσουμε να αναδείξουμε τη στενή σχέση που έχουμε με το θαλάσσιο περιβάλλον, την σημασία του αλλά και τα πλεονεκτήματα που επιφέρει στην Εμπορική και Οικονομική ανάπτυξη του τόπου μας, λόγω της γεωπολιτικής του θέση.

Άλλωστε η Δωδεκάνησος φημίζεται από αρχαιοτάτων χρόνων για την ναυτική της δύναμη, τις ναυτικές ικανότητες και τους αέναους αγώνες που έχει δώσει ατρόμητη στο Αιγαίο.

Κάθε μας νησί ήταν πάντοτε φάρος πολιτισμού και ιστορίας σ’ ένα σταυροδρόμι θαλασσών – κυρίαρχη στη Μεσόγειο όπου με το πέρασμα των αιώνων εξελίχθηκε σε μεγάλη Εμπορική και Ναυτική Δύναμη. Η εμπειρία των Ροδίων στις θάλασσες έγινε η αιτία να δημιουργηθεί ένα νομικό ναυτικό δίκαιο μείζονος σημασίας “Ο Ροδιακός Ναυτικός Κώδικας” τόσο περισπούδαστος που τηρήθηκε από τους Ρωμαίους, τους Βυζαντινούς και εφαρμόζεται μέχρι σήμερα. Εμείς ως Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νότιας Δωδεκανήσου καλούμαστε σήμερα να διαφυλάξουμε όλα αυτά που κληρονομήσαμε, αλλά να πάμε και ένα βήμα παραπέρα, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις που επιβάλουν οι σημερινές οικονομικές – εμπορικές συνθήκες. Διερευνούμε διαρκώς τρόπους και μεθόδους για την ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού. Προσπαθούμε να δώσουμε άμεσες λύσεις σε συνεργασία με την Πολιτεία, τους φορείς και με όσους δραστηριοποιούνται με την θάλασσα.

Καλούμαστε να εξετάσουμε την πολιτική που θα πρέπει να εφαρμόσουμε για το Home Port για την κρουαζιέρα, βελτιώνοντας και συγχρονίζοντας τις Λιμενικές και Χερσαίες υποδομές, να δοθούν κίνητρα ποιοτικού και οικονομικού χαρακτήρα, ούτως ώστε να είμαστε πιο ανταγωνιστικοί με τις υπόλοιπες αγορές.

Στοχεύουμε στην αναβάθμιση των λειτουργιών, την ανάδειξη των χερσαίων και θαλάσσιων ζωνών, αφού αυτά είναι αναπόσπαστα τμήματα του φυσικού ή δομημένου περιβάλλοντος των πόλεων ή της ιστορίας των και αποτελούν σημαντικό μέρος της πολιτιστικής κληρονομιάς και του τουριστικού κεφαλαίου, που σε αρκετές περιπτώσεις είναι η κυρίαρχη και μοναδική οικονομική παράμετρος ανάπτυξης και επιβίωσης.

Η πολιτική μας λοιπόν αποσκοπεί σ’ ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανάπτυξης των λιμανιών με δράσεις και μέτρα, τέτοια που να εξασφαλίζουν την εύρυθμη και σωστή λειτουργία τους και την σύγχρονη παροχή λιμενικών υπηρεσιών υποστήριξης των σκαφών, την κατασκευή συμπληρωματικών βοηθητικών λιμενικών έργων για την ορθολογική διαχείριση τους, την ανάπλαση ή αναβάθμιση των χερσαίων χώρων συστηματική συντήρηση των πάσης φύσεως εγκαταστάσεών τους και την ορθολογική διαχείριση και αξιοποίηση των πάσης φύσεως πόρων τους, ούτως ώστε να διασφαλίζεται η επάρκεια εξυπηρέτησης των συγκοινωνιών και των μεταφορών μέσα από μια αναπτυξιακή προοπτική.

Συνοψίζοντας, είναι προφανές ότι, εκτός από τους σχεδιασμούς της πολιτείας όσον αφορά τις θαλάσσιες μεταφορές, πιστεύω ότι και το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νότιας Δωδεκανήσου σε συνεργασία πάντα με τις τοπικές κοινωνίες (Δήμοι) με αυστηρά επιστημονικά κριτήρια θα πρέπει να προσεγγίσουμε την δημιουργία των λιμενικών τους υποδομών και την συντήρηση τους, αφού είναι κοινό μυστικό ότι απ΄ αυτές εξαρτάται η επιβίωση η ανάπτυξη και η προκοπή τους.

Σκοπός σύστασης του Ταμείου

Με το Προεδρικό Διάταγμα128/2001 (ΦΕΚ 113Α/6-6-2001) έγινε μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Δωδεκανήσου που αφορούν τους Δήμους Αρχαγγέλου, Αταβύρου, Αφάντου, Ιαλυσού, Καλλιθέας, Καμείρου, Καρπάθου, Κάσου, Λινδίων, Μεγίστης, Νότιας Ρόδου, Πεταλούδων Ρόδου, Σύμης, Χάλκης και την Κοινότητα Ολύμπου Καρπάθου στους Δήμους και στη Κοινότητα αυτή και συστήνεται Ν.Π.Δ.Δ. το οποίο φέρει την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νότιας Δωδεκανήσου με έδρα τον Δήμο Ρόδου. Επιπροσθέτως με το ΠΔ290/2003 (ΦΕΚ 247α29-10-03), οι αρμοδιότητες που αφορούν το Δήμο Τήλου αφαιρούνται από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κω και μεταφέρονται στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ν. Δωδεκανήσου.

Με αυτή την κίνηση μεταφοράς αρμοδιοτήτων, διευκολύνεται η λειτουργία των λιμένων που αποτελούν σημαντικά τμήματα της οικονομικής ζωής της Ρόδου και των νησιών αρμοδιότητάς μας.
Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νότιας Δωδεκανήσου, καλείται να προσφέρει υπηρεσίες κοινής ωφελείας και να συμβάλλει στην εμπορική, επιβατική, ναυτιλιακή, τουριστική και αλιευτική κίνηση και γενικότερα στην εύρυθμη λειτουργία των λιμανιών αρμοδιότητάς του, καθώς και στην οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική και τουριστική ανάπτυξη της πόλης της Ρόδου και των υπολοίπων νησιών εν γένει, σε συνεργασία με τους φορείς που δραστηριοποιούνται στις αντίστοιχες λιμενικές ζώνες.

Οφέλη παραμονής των Λιμενικών Ταμείων στους Ο.Τ.Α.
 • Συμμέτοχη δημοτών στα δρώμενα στο θαλάσσιο μέτωπο της περιοχής τους.
 • Ενεργοποίηση των Ο.Τ.Α. για την ανάπτυξη των λιμένων δικαιοδοσίας τους.
 • Συμμετοχή των Ο.Τ.Α. στην λήψη αποφάσεων.
 • Αποφυγή δημιουργίας “Τειχών” μεταξύ πόλης και λιμανιού.
 • Ισόρροπη ανάπτυξη του λιμανιού σε σχέση με την πόλη.
 • Συνυπευθυνότητα των Ο.Τ.Α. για την ανάπτυξη της ακτοπλοϊκής κίνησης και την αναβάθμιση των περιεχομένων υπηρεσιών.
 • Συγκράτηση λιμενικών τελών και άλλων παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους χρήστες των λιμανιών και τους επιβάτες.
Αρμοδιότητες του Ταμείου
 • Η είσπραξη της λιμενικής φορολογίας και η διάθεση αυτής για την εκτέλεση έργων εντός των λιμανιών και γύρω περιοχών που συνδέονται λειτουργικά με αυτά ή επηρεάζει ή επηρεάζεται από αυτά.
 • Η λήψη μέτρων για την ασφάλεια και τάξη του λιμένα καθώς και η διατήρηση και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος χώρου και η αρμονία με το δομημένο περιβάλλον της πόλης.
 • Η κατασκευή λιμενικών εγκαταστάσεων, η συντήρηση κι επισκευή αυτών.
 • Η λειτουργία κι εκμετάλλευση τους, για την εξυπηρέτηση της ναυτιλιακής κι εμπορευματικής κίνησης.
 • Η διακίνηση επιβατών κι οχημάτων της αλιείας, του τουρισμού και ναυταθλητισμού.
 • Η κατασκευή και εκμετάλλευση Μαρίνων.
 • Ο φωτισμός και φωτοσήμανση των λιμενικών έργων και εγκαταστάσεων.
 • Η εκτέλεση έργων για τον καθαρισμό των λιμανιών και της γύρω χερσαίας περιοχής που συνδέεται λειτουργικά μ’αυτά, ή επηρεάζει ή επηρεάζεται άμεσα από αυτά.
 • Η κατασκευή οδών προσπέλασης προς τους λιμένες, η προστασία του περιβάλλοντος και του οικοσυστήματος από ρυπάνσεις, μολύνσεις ή βίαιες επεμβάσεις.
 • Η παροχή γνωμοδοτήσεων συμβουλευτικού χαρακτήρα σε συναρμόδιες ή μη κρατικές υπηρεσίες, άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή οργανισμούς.
 • Συνεργασία με άλλα λιμενικά ταμεία, με κρατικούς φορείς, με νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή οργανισμούς, με νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, με οικολογικές οργανώσεις για την προώθηση κι επίτευξη των παραπάνω στόχων.

Νησιά αρμοδιότητας του Ταμείου

Λειτουργία

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νότιας Δωδεκανήσου είναι διαρθρωμένο με βάση το παρακάτω οργανόγραμμα, διαθέτει σαράντα οκτώ (48) οργανικές θέσεις διαφόρων ειδικοτήτων και σήμερα λειτουργεί με μειωμένη επάνδρωση που φθάνει το 33% περίπου των οργανικών θέσεων. Παρ΄αυτα, η εύστοχη επιλογή τεχνοοικονομικών ειδικοτήτων και η προσπάθειά του να αναπληρώσει σε ικανοποιητικά επίπεδα την οργανική ανεπάρκεια επιτυγχάνει ικανοποιητικούς ρυθμούς δημιουργίας λιμενικής υποδομής και ανάπτυξης.

Στατιστικά