Αποκατάσταση Ζημιών Κρηπιδωμάτων Τμήμα Α-Β Νότιου Μετώπου Λιμένα Σύμης - Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νότιας Δωδεκανήσου
Ακτή Σαχτούρη, Ρόδος
+30 22410 43500
Ακτή Σαχτούρη, Ρόδος
+30 22410 43500

Αποκατάσταση Ζημιών Κρηπιδωμάτων Τμήμα Α-Β Νότιου Μετώπου Λιμένα Σύμης

Αποκατάσταση Ζημιών Κρηπιδωμάτων Τμήμα Α-Β Νότιου Μετώπου Λιμένα Σύμης

Το Δ.Λ.Τ.Ν.Δ. επαναδημοπρατεί με ανοικτό διαγωνισμό την κατασκευή του έργου με τίτλο: “Αποκατάσταση Ζημιών Κρηπιδωμάτων Τμήμα Α-Β Νότιου Μετώπου Λιμένα Σύμης”  προϋπολογισμού 82.000€ με ΦΠΑ 24%. Τελευταία ημέρα υποβολής προσφορών 23-6-2022 & ώρα 11:00 π.μ.  μέσω ΕΣΗΔΗΣ, συστημικός αριθμός έργου  Α/Α 189646. Συνημμένα: Διακήρυξη & η Περίληψη της.

Σχετικά Άρθρα