Διαγωνισμός "Ανακατασκευή Επιστρώσεων - Ανωδομών Αποβάθρας στο Λιμένα Πηγαδιών Καρπαθου" - Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νότιας Δωδεκανήσου
Ακτή Σαχτούρη, Ρόδος
+30 22410 43500
Ακτή Σαχτούρη, Ρόδος
+30 22410 43500

Διαγωνισμός “Ανακατασκευή Επιστρώσεων – Ανωδομών Αποβάθρας στο Λιμένα Πηγαδιών Καρπαθου”

Διαγωνισμός “Ανακατασκευή Επιστρώσεων – Ανωδομών Αποβάθρας στο Λιμένα Πηγαδιών Καρπαθου”

Το Δ.Λ.Τ.Ν.Δ. δημοπρατεί ανοικτό διαγωνισμό για την κατασκευή του έργου με τίτλο: “Ανακατασκευή Επιστρώσεων – Ανωδομών Αποβάθρας στο Λιμένα Πηγαδιών Καρπαθου” προϋπολογισμού 82.500,00€ ΜΕ ΦΠΑ 24% από ίδιους πόρους. Τελευταία ημέρα υποβολής προσφορών 14/7/2022 & ώρα 11:00π.μ. μέσω ΕΣΗΔΗΣ συστημικός αριθμός έργου α/α 189778.

Συνημμένα Διακήρυξη & η περίληψη της:
Σχετικά Άρθρα