Κατασκευή Ράμπας Ανελκύσεως Σκαφών στο Φοινίκι Καρπάθου - Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νότιας Δωδεκανήσου
Ακτή Σαχτούρη, Ρόδος
+30 22410 43500
Ακτή Σαχτούρη, Ρόδος
+30 22410 43500

Κατασκευή Ράμπας Ανελκύσεως Σκαφών στο Φοινίκι Καρπάθου

Κατασκευή Ράμπας Ανελκύσεως Σκαφών στο Φοινίκι Καρπάθου

Το Δ.Λ.Τ.Ν.Δ. δημοπρατεί ανοικτό διαγωνισμό για την κατασκευή του έργου με τίτλο: “Κατασκευή Ράμπας Ανελκύσεως Σκαφών στο Φοινίκι Καρπάθου” προϋπολογισμού 105.000,00€ ΜΕ ΦΠΑ 24% από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2021 ΣΑΕ189. Τελευταία ημέρα υποβολής προσφορών 7/7/2022 & ώρα 11:00π.μ. μέσω ΕΣΗΔΗΣ συστημικός αριθμός έργου α/α 189708. Συνημμένα Διακήρυξη & η περίληψη της.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’

Σχετικά Άρθρα