Μέτρα πρόληψης από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νότιας Δωδεκανήσου - Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νότιας Δωδεκανήσου
Ακτή Σαχτούρη, Ρόδος
+30 22410 43500
Ακτή Σαχτούρη, Ρόδος
+30 22410 43500

Μέτρα πρόληψης από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νότιας Δωδεκανήσου

Μέτρα πρόληψης από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νότιας Δωδεκανήσου

Κάθε δημόσια υπηρεσία, κάθε επαγγελματικός κλάδος και κάθε άτομο ξεχωριστά οφείλει να συμμετέχει στην καταπολέμηση του ιού COVID-19  λαμβάνοντας  μέτρα ανάλογα με την κατάσταση και τις κατευθύνσεις της πολιτείας. Στα πλαίσια μέτρων πρόληψης, ενημερώνουμε ότι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νότιας Δωδεκανήσου , με γνώμονα το υψηλό επίπεδο ασφάλειας για το επιβατικό κοινό και τους εργαζομένους στον τουριστικό Λιμένα Ρόδου και σύμφωνα με τις οδηγίες του υπουργείου, λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία από τον κορονοϊό και διεξάγει εκτεταμένη κι επαναλαμβανόμενη  απολύμανση των χώρων και των εγκαταστάσεων της λιμενικής ζώνης.

Ο πρόεδρος του Δ.Λ.Τ.Ν.Δ,
Βασίλειος Παπαοικονόμου

Σχετικά Άρθρα